Virksomhedsprofil

Bundgaarden har været et familieforetagende igennem 9 generationer. Den nuværende ejer, Peter Jørgensen, overtog gården i 1996 og bor i dag på gården med hele sin familie, som tæller hustruen Pia og deres tre børn Mathilde, Thomas og Marie.

Til gården hører i alt 52 ha jord, hvor familien, som nogle af de eneste i Danmark, dyrker økologiske vildmose kartofler - samt økologiske gulerødder. Ved siden af disse afgrøder, huser gården også 9.000 æglæggende høns samt et mindre hjorte hold.

Degn Grafisk